Către unitățile de învățământ din județul Satu Mare

Stimată doamnă/Stimate domnule director,

Ministerul Educației și Cercetării este beneficiarul proiectului „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți – CRED”, cod SMIS 2014+: 118327, cel mai important proiect care vizează formarea cadrelor didactice din învățământul preuniversitar primar și gimnazial în domeniul abilitării curriculare.

Având în vedere importanța formării continue a cadrelor didactice din perspectiva curriculumului bazat pe competențele cheie, dar și a competențelor digitale, vă solicităm sprijinul în monitorizarea constituirii noilor grupe de formare la nivelul județului Satu Mare, precum și în asigurarea informării tuturor cadrelor didactice, referitor la demararea noilor serii de formare.

Anexăm formularul de înscriere, Adresa nr. 3783/CRED/06.01.2021 și anexele aferente.
Formular de înscriere

 

Webinar CRED – „Cadrul de referință pentru proiectarea, actualizarea și evaluarea Curriculumului național”

Ne face o deosebită plăcere să vă invităm joi, 10 decembrie 2020, orele 14:00-16:00, la un nou eveniment online marca ”Proiectul CRED”.

Evenimentul „Cadrul de referință pentru proiectarea, actualizarea și evaluarea Curriculumului național” este centrat pe două documente de referință elaborate și definitivate în cadrul proiectului nostru, ”Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” – CRED, documente aprobate prin Ordin al Ministrului Educației și Cercetării.

Regăsiți pe pagina proiectului CRED câteva informații esențiale despre cele două documente.

Importanța și valoarea adăugată a acestora pentru sistemul de educație din România va fi evidențiată de către experți în educație, cercetători și cadre didactice din mediul preuniversitar și universitar implicate nemijlocit în elaborarea documentului, cât și de către oficiali ai Ministerului Educației și Cercetării (MEC), Președinției României și ai unor ONG-uri reprezentative din educație, toți aceștia fiind de altfel parteneri permanenți de dialog în amplul și complexul demers de elaborare a celor două documente.

Astfel, ne vor fi alături:

 • Mihaela POPA, Secretar de Stat pentru proiectele cu finanțare externă, Ministerul Educației și Cercetării;
 • Sorin ION, Secretar de Stat pentru învățământ preuniversitar, Ministerul Educației și Cercetării;
 • Ligia DECA, Consilier prezidențial, Departamentul pentru Educație și Cercetare, Administrația Prezidențială;
 • Oana MOȘOIU, Lector universitar, Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Universitatea din București;
 • Daniela VIȘOIANU, Președintă, Federația „Coaliția pentru Educație”;
 • Merima Carmen PETROVICI, Managerul Proiectului CRED;
 • Ciprian FARTUȘNIC, Coordonator partener Proiectul CRED – CNPEE;
 • Eugen PALADE, Expert politici educaționale Proiectul CRED;
 • Titel IORDACHE, Expert CDȘ Proiectul CRED.
   

Având convingerea că numai împreună putem duce mai departe sistemul educațional românesc pe drumul coerenței, al modernizării și al stabilității, vă invităm să ne fiți alături la acest important eveniment, fie pe pagina de Facebook „Proiectul CRED”, fie prin platforma Teams Live Event (link de conectare bit.ly/3mTPJEK).

CASA CORPULUI DIDACTIC CLUJ  anunță organizarea selecţiei pentru ocuparea unor posturi de formatori pentru regiunea Nord-Vest, în afara organigramei, în cadrul proiectului POCU „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți”- CRED (Cod SMIS 2014+: 118327)

Detalii găsiți pe pagina Casei Corpului Didactic Cluj: http://www.ccdcluj.ro/

În perioada 2 noiembrie - 16 noiembrie 2020 se organizează selecție națională de experți realizare Resurse Educaționale Deschise.

Anunțurile de selecție se găsesc pe paginile web ale fiecărui CCD partener în proiect. Detalii găsiți pe pagina Casei Corpului Didactic Cluj: http://www.ccdcluj.ro/ și pe pagina oficială a proiectului www.educred.ro/Red.

 

Program de lucru

Luni - Joi: 8.00 - 16.30 / Vineri: 8.00 - 14.00
Program de audiențe Director: săptămânal în fiecare zi de marți și joi între orele 12.00 - 14.00 (cu programare prealabilă prin email: contact@ccdsm.ro)

Adresă/ Telefon

Casa Corpului Didactic "Dariu Pop" Satu Mare
440010 Satu Mare
Str. "1 Decembrie 1918", Nr. 6
Județul Satu Mare
Telefon: 0361 801 065 / Fax: 0361 801 064
Email: contact@ccdsm.ro, ccdsatumare@yahoo.com